Coach en HR manager: zoek elkaar op!

Coach en HR manager: zoek elkaar op!

IRENE OERLEMANS

“Wie beter dan de HR manager kan een coach voorzien van waardevolle context over de organisatie.”

Een interessante driehoeksverhouding

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) sprak Irene vanuit haar rol als voorzitter van  NVP over een interessante driehoeksverhouding. Namelijk die tussen coach, coachee en HR Manager.

Welke rol spelen zij ieder in een coach traject en valt daar iets aan te verbeteren? Volgens Irene is het antwoord ‘ja’. Ze deed daarmee een oproep aan alle coaches en HR managers van Nederland om elkaar vaker op te zoeken. Wie beter dan de HR manager kan de organisatiecontext en heersende cultuur duiden? Cruciaal om deze context te kennen wanneer je daarbinnen als coach iemand begeleidt. Daarbij komt dat zowel coach als HR manager hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk om de coachee goed te helpen en vervolgens draagvlak en handvatten te bieden de nieuwe koers vol te houden. Toch is er van beide kanten ook terughoudendheid om elkaar op te zoeken. Hoe komt dat?

Laten we beginnen bij de coach. Vertrouwelijkheid speelt een belangrijke rol. De HR Manager betrekken kan daarbij lastig zijn. Wat kan er wel en niet worden terug gekoppeld. En in wiens belang is dat? Ook kwam er een geluid vanuit de zaal tijdens het NOBCO event: HR Managers zitten soms niet op ons te wachten. Wat halen coaches allemaal boven tafel waar we niet op zitten te wachten? Liggen de prioriteiten ergens anders?

Toch denkt Irene dat de rol van HR Manager in een coach traject essentieel is. Die rol ligt ergens tussen ‘je handen er vanaf trekken’ (en dus ruimte bieden) en en willen weten wat de organisatie ervan kan leren. Want HR kan inzicht bieden in de context zodat de coach beter kan coachen en kan als geen ander de context veranderen zodat de coachee het geleerde beter in de praktijk kan brengen.

Zonder die dynamiek raken we iets belangrijks uit het oog, namelijk het gezamenlijke doel; de coachee helpen. Dus daarom nogmaals deze oproep: zoek elkaar op!

Want binnen de kaders van wat besproken kan worden en buiten volle agenda’s kunnen jullie elkaar enorm helpen. Biedt een coach de juiste handvatten, met of zonder verzoek vooraf. Dubbele winst gegarandeerd.

meisje die aan het bellen is
Contact

Samenwerken?

Stuur een mailtje naar info@bunchmark.nl

Nieuwe ambities

Nieuwe ambities

Per 1 januari zal Emilie van Ittersum stoppen als Partner van Bunchmark.

Zij volgt hiermee haar langgekoesterde ambitie om ook breder dan ons werkveld (HR, cultuur & verandering) Impact Consultancy uit te bouwen. 

De komende tijd zal Emilie zich gaan richten op hoe deze ambitie vorm gaat krijgen. Wij voelen ons  verbonden met de missie van Emilie en begrijpen haar keuze voor het nastreven hiervan. Emilie wordt lid van onze Bunch Community en zo blijven we met haar samenwerken op onze gezamenlijke klanten. 

 

We gaan Emilie enorm missen binnen het team en zijn haar heel dankbaar voor het mede opstarten van Bunchmark. Zij heeft een mooie bijdrage geleverd aan het vormgeven hiervan. 

 

Lieve Emilie, heel veel succes!

 

meisje die aan het bellen is
Contact

Samenwerken?

Stuur een mailtje naar info@bunchmark.nl