Wizenoze

Growth is an understatement

In 2013 richtten Diane Janknegt en Theo Huibers Wizenoze op. Deze AI gedreven startup filtert jouw internet op relevante en veilige educatieve content.

In 2020 kregen ze een flinke kapitaalinjectie en trad Diane toe tot de eerste lichting van het Techleap Rise programma. Dit katapulteerde Wizenoze van startup naar scale-up, waarbij ze de technologie hebben verbeterd en hun internationale groeiplannen hebben gerealiseerd.

Ondanks de druk realiseerde Diane dat de people kant niet achter kon blijven. “De eerste jaren deden we alles zoals we dachten dat het hoorde, maar dat werkte niet meer. We hadden een steviger fundament nodig om te kunnen groeien. Om het team het vertrouwen te geven dat we na jaren van groei nog lang niet klaar waren.”

Functiehuis & Beloning.
Internationale medewerkers
0
oprichting
0
kantoren
0

De uitdaging

‘Building the framework to grow’

Wizenoze heeft een innovatief en divers team van 40 medewerkers die werken vanuit Amsterdam, Londen en India. Door de snelle groei waren de huidige functies van Wizenoze niet meer volledig compatibel met toekomstige ambities. Er bestond een grote behoefte om een consistente basis te bouwen.

Deze basis moest bestaan uit:

Een toekomstbestendig functiehuis met inzicht voor medewerkers in hun horizontale en verticale groeimogelijkheden en ontwikkelingsbehoeften. Deze job matrix was tevens de basis voor salarisschalen en een salarisbenchmark, inclusief beslissingen over variabele beloning. Een gepersonaliseerde performance management cyclus die aansluit op de Wizenoze manier van werken en de bedrijfscultuur.

De aanpak

De job matrix (het functiehuis) en beloningsbeleid waren als eerste aan de beurt. Aan de hand van interviews en functiebeschrijvingen zochten we antwoord op de vraag wat succes definieert op verschillende niveaus bij Wizenoze. En wat het benodigde probleemoplossend vermogen is voor de verschillende rollen. Daarmee konden we op basis van de STYR methode een job matrix op maat maken.

Op basis van de job matrix is een reward strategie ontwikkeld. Dit hebben we gedaan aan de hand van een benchmark onderzoek: wat betalen concurrenten op de arbeidsmarkt? En ook met een blik naar binnen: wat past er bij Wizenoze en hun groeifase? Samen ontwikkelden we salarisschalen, een bonus – en promotiebeleid.

In de laatste fase gingen we aan de slag met performance development. We hebben natuurlijk goed onderzocht wat Wizenoze belangrijk vindt in de beoordelingscyclus. We zijn uitgegaan van dat wat er was en deze tools en systemen als uitgangspunt genomen. Met dit alles hebben we een eenduidige beoordelingcyclus voor Wizenoze gemaakt en ze geholpen in de uitrol daarvan.

"Bunchmark heeft ons laten zien dat er geen ‘one size fits all’ oplossing is. Ze hebben ons begeleid met het opstellen van spelregels en bij het leveren van het raamwerk voor ons functiehuis. Vervolgens hebben we in de sessies met Marja en Irene alles afgestemd op onze specifieke Wizenoze situatie. Met als resultaat een echt passend functiehuis. Ze hebben hun beloftes ruimschoots waargemaakt".

Diane Janknegt

Founder Wizenoze

ANDERE klanten
performance development
organisatie inrichting
functiehuis en beloning
meisje die aan het bellen is
Contact

Samenwerken?

Stuur een mailtje naar info@bunchmark.com