bol.com

Van buiten naar binnen.

Wanneer een bedrijf als bol.com met je wil samenwerken voelt dat toch een beetje als dat er een beroemdheid naast je komt zitten in de trein. Je doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar je hoopt toch extra dat je haar goed zit.

Gelukkig gingen Carola Boer, Director People & Organization Development bij bol.com en Irene way back, en voelde de samenwerking meteen vertrouwd.

Performance development.
miljoen producten
0
medewerkers
0
miljoen website bezoeken
1900

De uitdaging

Snel groeien betekent dat je people processen mee moeten groeien zodat je ze kunt opschalen. Bol.com had hulp nodig bij het evalueren van de ontwikkel- en beloningscyclus en ze wilde daarbij geïnspireerd worden op scenario’s voor een nieuwe cyclus.

Daarnaast was er hulp nodig bij het scherp definiëren van het probleem en helder krijgen van wie het probleem eigenlijk was (van de People afdeling, lijnmanagers of medewerkers). Bol.com zocht ondersteuning omdat ze zelf te weinig capaciteit hadden en om expertise en best practices van buiten naar binnen te halen.

 

De aanpak

Design thinking, ook binnen People&. Juist binnen People& zou je ook kunnen zeggen. We zijn begonnen met het onderzoeken en definiëren van het probleem en van wie dit probleem eigenlijk is. Was het een probleem van People& en lukte het hen niet om de huidige cyclus op te schalen? Was de huidige ontwikkel- en beloningscyclus onduidelijk voor medewerkers? Of waren het vooral lijnmanagers en MT’s die iets miste in het huidige proces? Bunchmark is begonnen met het stellen van vragen. Aan diverse mensen uit verschillende groepen en afdelingen. De inzichten hebben we omgezet in hypothesen, onderzocht en voorgelegd aan Carola en Brieke.

Vervolgens hebben we  design principes opgesteld. Als derde stap werkten we creatief en pragmatisch naar een aantal scenario’s toe. We hebben best practices binnengehaald en in werksessies met Carola en Brieke de scenario’s bekeken. Eerst alleen om te inspireren en later steeds meer om te toetsen op haalbaarheid binnen de unieke bol.com context.

Nadat we een haalbaar globaal toekomstscenario hadden bepaald zijn we fase twee van het project gestart. Onze Bunchmark partners werden vervangen door een rasechte Bunchmark project manager uit onze Community. Hij heeft het gekozen scenario in een project omgezet en van A naar B gebracht om het echt te laten werken.

‘Als we in de toekomst opnieuw een partner nodig hebben die ons op scherp zet en ons uitdaagt vanuit een ander perspectief, bel ik zeker opnieuw Bunchmark.’

Carola Boer

Director People & Organisation Development

ANDERE klanten
functiehuis & beloning
leren, ontwikkelen en leiderschap
interim
meisje die aan het bellen is
Contact

Samenwerken?

Stuur een mailtje naar info@bunchmark.com