Public Support

Hard werken, maar met je hart!

Niet vaak kom je een opdracht tegen als die bij Public Support. Niet één, niet twee, maar vijf Bunchmark HR professionals hebben hun expertise kunnen inbrengen voor hun ambitie en (HR) doelen. Door het vertrouwen van Public Support en de vrijheid die zij ons geven creëerden we samen een dynamiek geheel in lijn met onze missie:

Building a fair playground to ignite all people to sparkle at work.

Public Support is detacheringsorganisatie in het publieke domein met een mooie werkgeversvisie ‘Werk met je Hart’. En dat doen we, samen. Hard, met ons hart.

HR Scan
People Plan & Strategy
Leren, Ontwikkeling & Leiderschap
Cultuur & verandering
supporters in dienst
0 +
een NPS
0 %
jaar geleden begonnen
0

De uitdaging

Bij deze snelgroeiende organisatie was behoefte aan professionalisering en samenvoegen van alle HR gerelateerde rollen voor schaalbaarheid en vernieuwing. Met diverse people functies, maar zonder duidelijk team, miste er lijn en een duidelijke visie.

De vraag: wat is er nodig aan HR visie en capaciteit voor onze veranderende organisatie en hoe kunnen we ons beter positioneren als werkgever? Ook was er hulp nodig bij het neerzetten van hun HR team.

Onze aanpak

Feikje en Leanne zijn gestart met de HR Scan, waarvan de uitkomst de basis voor het advies vormde voor het verder brengen van de HR organisatie. Daarna hebben ze de nieuwe functie van HR directeur interim op zich genomen en zijn met het team aan de slag gegaan. Van de toegankelijke en leergierige directie hebben zij een stevige plek aan tafel gekregen en dat geeft de opdracht extra impact.

Onder de paraplu van deze centrale rol hebben we een aantal projecten uitgerold, een
survey uitgezet en organiseerden een aantal workshops met medewerkers als start voor het doorontwikkelen van van het werkgeversmerk.
Ook is er een voorstel gedaan voor de nieuwe HR afdeling; People &. De ‘&’ staat hier voor communicatie, cultuur en faciliteiten. Feikje en Leanne zijn hier nu met het team naartoe aan het werken.

Mara heeft het recruitment team geholpen om een aantal vernieuwende initiatieven in gang te zetten en ter ondersteuning in de vakantietijd en Linda, lid van onze Bunch Community, heeft alles rondom leren en ontwikkelen opgepakt. Zij heeft de ontwikkelprogramma’s onder de loep genomen, de communicatie verhelderd en vernieuwing ingebracht.

Bovendien kwam er uit het Survey dat er veel behoefte was aan een verheldering van het functiehuis van Public Support. Hier heeft Bunchmarker en functiehuis expert Marja zich de afgelopen maanden mee bezig gehouden.

"De keuze om een stap verder te zetten in werkgeverschap en hierin echt onderscheidend te zijn is mede vormgegeven door Feikje en Leanne. Het ontzettend fijn om met mensen te schakelen die uit brede en specialistische ervaring kunnen putten dit tot een goed eind te brengen.

Niet alleen hebben ze ons goed geholpen in het bepalen van de HR strategie, maar zeker ook in de implementatie van de nieuwe HR afdeling met het juiste leiderschap. Naast een scherp EVP-onderzoek en een duidelijk functiehuis. De interventies die nodig waren in dit traject waren tijdig en juist om ons op het juiste spoor te krijgen dan wel houden. Terugkijkend op het moment dat het HR leiderschap overgedragen zal worden naar een permanente collega, kan ik niet anders dan zeer tevreden en trots zijn op de rol die Bunchmark heeft gespeeld in Public Support."

Casper Venema

Algemeen directeur

ANDERE klanten
Leren, ontwikkeling & leiderschap
people plan & strategy
interim
meisje die aan het bellen is
Contact

Samenwerken?

Stuur een mailtje naar info@bunchmark.com